Публічна угода з надання доступу до Контент-послуги «CONTENT WATT»

1. Опис послуг і предмета угоди

1.1. На умовах цієї Угоди абонентам мобільного додатку Charging123 правовласником якого є ТОВ «Зарядні Мережі» (далі «Зарядні Мережі»), головний офіс якої розташований за адресою: 08201 Ірпінь, вул Давидчука 11е, Україна, надається доступ до контент-послуги «CONTENT WATT» (скорочено кВт) (далі – Сервісу). Абоненти, що користуються послугами Виконавця, можуть встановити мобільний додаток «Charging123» (далі - Додаток) на своє обладнання з доступом в інтернет, включаючи Wi-Fi і перебуваючи на території України, отримати доступ до перегляду в режимі реального часу різного контенту. 

Виконавець надає абонентам послугу доступу до контенту «CONTENT WATT» платно або на безоплатній основі, згідно встановлених ним діючих умов та тарифів в додатку Charging123.

1.2.Данна угода регулює взаємини (далі - "Угода") між Виконавцем, що робить доступним Сервіс для абонентів мобільного додатку Charging123, і Вами (далі - "Абонент"), спрямовані на забезпечення заявлених потреб абонента в доступі до Сервісу,  який містить контент, а також використання інших служб Сервісу, що надаються абонентам за тарифами, встановленими Виконавцем.

1.3. Доступ до перегляду контенту надається Абоненту в режимі реального часу через Додаток, глобальну мережу Інтернет та інше обладнання, що має доступ в мережу Інтернет, при наявності достатніх коштів на абонентському рахунку, визначаються в залежності від умов Виконання по наданню послуги Абоненту.

1.4.Доступ до контенту надається після установки Абонентом Додатку на обладнанні та попередньої реєстрації Абонентом в сервісі. Умови доступу до контенту детально регламентовані нижче в цій Угоді.

1.5.Доступ Абонентів до контенту, розміщеному в сервісі, обмежений межами території України.

Абонент гарантує, що користуючись Сервісом, він знаходиться на території України. При наданні доступу до Сервісу використовується система гео-фільтрації доступу до перегляду контенту по IP-адресами обладнання Абонентів, що обмежує доступ до Сервісу і контенту межами України. Абонент

гарантує, що він не здійснює і не буде здійснювати будь-яких дій, спрямованих на обхід

технічних засобів захисту інформації, що застосовуються Виконавцем в процесі

надання послуги.

1.6.Сервіс забезпечує можливість перегляду контенту після установки Додатка,

таким чином, при якому зберігання і доведення до загального користування таким контентом здійснюється

безпосередньо з серверного обладнання Виконавця.

1.7.Абонент розуміє специфіку послуги і погоджується з тим, що без попереднього повідомлення

Абонента може змінюватися набір контенту і / або функціонал Сервісу.

1.8.За доступ Абонента до отримання послуги, списується сума оплати згідно тарифів Виконавця, розміщеним в додатку Charging123

2. Загальні положення

2.1. Ця Угода встановлює правила і умови використання Сервісу Абонентами, які після реєстрації, здійснюючи використання Сервісу і його функціональних можливостей, стають  Користувачами Сервісу.

2.2. Використання Абонентом Програми та / або Сервісу, а також будь-яких його функціональних можливостей означає беззастережну згоду Абонента з усіма пунктами цієї Угоди і беззастережне прийняття його умов та зобов'язань, покладених на Абонента за цією Угодою. Факт використання Абонентом Програми та / або Сервісу, будь-яких його функціональних можливостей, а також реєстрація Абонента в сервісі (створення облікового запису в системі) є повним і беззастережним прийняттям умов цієї Угоди, незнання яких не звільняє Абонента від відповідальності за їх недотримання.

2.3.Абонент зобов'язується регулярно знайомитися зі змістом цієї Угоди, з метою своєчасного ознайомлення з його змінами. Використання Сервісу після будь-яких змін Угоди означає згоду Абонента з такими змінами та / або доповненнями.

2.4.Виконавць має право змінювати і (або) доповнювати Угоду в будь-який час без отримання попередньої і (або) подальшого повідомлення Абонента. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на Веб-сайтах, додатках, з дотриманням вимог, встановлених законодавством України.

2.5.Якщо Ви (Абонент) не згодні дотримуватися цієї Угоди повністю або частково – НЕ встановлюйте Додаток і не використовуйте Сервіс, а якщо вже є зареєстрованим Користувачем Сервісу - видаліть свій обліковий запис і / або припиніть використання Сервісу і / або Додатки.

3. Інтелектуальна власність

3.1.Всі використовувані і розміщені в сервісі результати інтелектуальної діяльності, а також сам Сервіс є інтелектуальною власністю їх законних правовласників і охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними міжнародними угодами та конвенціями. Будь-яке використання розміщених на сервісі об'єктів інтелектуальної власності (в тому числі елементів візуального оформлення Сервісу, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, та інших об'єктів) без дозволу Виконавця або правовласника є незаконним і може послужити підставою для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, в відповідно до законодавства України.

3.2.Крім випадків, встановлених Угодою, а також чинним законодавством України, ні один об'єкт інтелектуальної власності, розміщений на сервісі, не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частинами, без попереднього дозволу Виконавця або правовласника.

3.3.Доступ до об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені в сервісі, надається виключно для особистого некомерційного використання без права на інше використання, не передбачене цією Угодою, в тому числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або частинами і т.п.

3.4.Інше використання, не передбачене цією Угодою, є порушенням і може служити підставою для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством і цією Угодою. Будь-яке використання Сервісу або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на ньому, крім дозволеного в Угоді, категорично заборонено.

3.5.Будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені в сервісі, можуть бути видалені або змінені без повідомлення Користувача.

4. Права і обов'язки Виконавця

4.1.Обов'язки Виконавця полягають виключно в забезпеченні надання технічної можливості отримання Абонентом доступу до Сервісу через Додаток і мережу Інтернет, в межах території України і для IP адрес, які закріплені за українськими інтернет-провайдерами, в порядку, визначеному цією Угодою (далі - "Послуга").

4.2. Виконавець має право змінювати або видаляти будь-яку опубліковану в сервісі інформацію, а також контент і будь-які елементи і складові частини Сервісу,

призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Сервісу в будь-який час з будь-якої причини. При цьому Сторони погоджуються, що Виконавець не відповідає за будь-який збиток, який може бути заподіяно Абоненту такими діями.

4.3.Виконавець на свій розсуд розсилає Абонентам інформаційні повідомлення, будь-яким доступним способом, в тому числі за допомогою спливаючих інформаційних повідомлень під час використання Сервісу Абонентом, а також шляхом відправки SMS на номер, вказаний Абонентом при реєстрації в сервісі. Зокрема, можуть здійснюватися розсилки, що містять організаційно технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сервісу.

4.4. Абонент, здійснюючи використання Сервісу, дає свою згоду на отримання рекламної інформації, яка розміщується безпосередньо в сервісі, так і будь-який інший інформації, що носить рекламно-інформаційний або інший характер. Така інформація може бути отримана Абонентом у вигляді спливаючих повідомлень під час використання Сервісу, під час перегляду контенту, в вигляді sms повідомлень на номер мобільного телефону, і іншими подібними способами. У разі незгоди Абонента з цим положенням Угоди, Абонент має право відмовитися від подальшого використання Сервісу.

4.5.Виконавець надає Абоненту можливість створення єдиної персонального облікового запису (профілю). У разі створення Абонентом більше одного облікового запису, Виконавець залишає за собою право видалити створені Абонентом облікові записи та / або відмовити Абоненту в використанні Сервісу.

4.6.Виконавець має право встановлювати вікові обмеження при доступі до деяких категорій контенту, розміщеного в сервісі. При наявності таких обмежень особи, які не досягли відповідного віку, зобов'язуються утриматися від доступу до такого контенту, про що Виконавець може повідомляти Абонента спливаючих вікном на сервісі при спробі Абонента здійснити перегляд контенту, призначеного для повнолітньої аудиторії Сервісу.

Також Виконавець має право встановлювати інші обмеження в доступі до контенту, з урахуванням вимог діючого законодавства, угод з правовласниками та іншими партнерами Виконавця.

4.7.Виконавець зобов'язується:

4.8.Виконавець не займається попередньою модерацією або цензурою коментарів Абонентів і вживає заходів щодо захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог законодавства України тільки після обґрунтованого звернення зацікавленої особи до Виконавця і узгодження своїх дій з Виконавцем. При виникненні необхідності, комунікацію з Абонентами здійснює виконавець або представник Партнера.

5. Права і обов'язки Абонента

5.1. Абонент зобов'язується використовувати Сервіс тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавство України, інше чинне законодавство, а також права та законні інтереси Виконавця, Виконавця і правовласників.

5.2. Доступ до контенту в рамках Послуг надається відповідно до технічних вимог, зазначеними в цій Угоді. Приступаючи до використання Сервісу, Абонент беззастережно погоджується, що обладнання, з якого він планує переглядати контент, в повній мірі відповідає технічним вимогам, зазначеним в цій Угоді, а також, що він (а) згоден здійснити всі дії, необхідні для доступу до Послуг, зазначені в цій Угоді.

5.3. Всі питання, що стосуються придбання прав доступу в мережу Інтернет, купівлі та встановлення відповідного обладнання і програмних продуктів, вирішуються Абонентом самостійно. Такі питання не підпадають під дію цієї Угоди, і Виконавець не несуть відповідальності за дані дії Абонента або третіх осіб.

5.4. Абонент підтверджує і погоджується, що Послуги, зазначені в цьому розділі Угоди, доступні Абоненту тільки за умови використання справного обладнання та наявності на особовому рахунку достатньої кількості коштів, для отримання послуги. Послуги можуть бути не доступні (мати обмежену функціональність) при використанні обладнання, не відповідального технічним вимогам для використання Сервісу, які вказані в цьому Угоді.

5.5. Абонент зобов'язаний утримуватися від здійснення дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Сервісу, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісу, об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на ньому, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Виконавця та / або третіх осіб.  Виконавець залишає за собою право в будь-який час на свій розсуд припиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до Сервісу або до окремих послуг Сервісу, в тому числі, але не виключно, у випадку порушення Абонентом цієї Угоди та / або чинного законодавства.

5.6. Абонент зобов'язується не направляти через / за допомогою Сервісу матеріали, які є рекламою будь яких товарів чи послуг. Абонент зобов'язується не використовувати Сервіс для реклами або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і послуг.

5.7. Абонент не має права відтворювати, повторювати, копіювати, продавати, перепродувати, а також використовувати будь-яким способом для будь-яких комерційних цілей Сервіс та (або) будь-які частини вмісту Сервісу.

5.8.Абонент зобов'язаний подати при реєстрації (створення облікового запису) точну, актуальну і повну інформацію про себе, яка може бути запрошена реєстраційними формами Сервісу, в тому числі, але не обмежуючись: номери телефонів, справжній вік і дату народження та іншу особисту інформацію (далі - "Персональні дані"). Абонент розуміє і погоджується з тим, що Персональні дані будуть використовуватися Виконавцем (його співробітниками, а також постачальниками та підрядниками, залученими Виконавцем для надання Сервісу) виключно в зв'язку з наданням доступу до Сервісу, його використанням Абонентом і забезпеченням належної роботи Сервісу, інформаційним забезпеченням Абонента, в тому числі для ведення обліку, внутрішньої статистики, бухгалтерського і податкового обліку, а також для інформування про нові послуги, функціях і можливостях Сервісу, проведення опитувань про будь-яких аспектах роботи Сервісу, стягнення заборгованості, як самим Виконавцем, так і з залученням третіх осіб. Термін використання Персональних даних обмежується терміном, що дорівнює строку користування Сервісом і 3 роками після закінчення останнього факту доступу Абонента до Сервісу, якщо законодавством не встановлений інший, більш тривалий термін. Виконавець зобов'язується не розкривати інформацію про Абонента третім особам без згоди Абонента, за винятком розкриття інформації на вимогу суду і / або правоохоронних органів відповідно до застосовного законодавства.

5.9.Абонент зобов'язаний вживати належних заходів для забезпечення збереження облікового запису Абонента, включаючи номер телефону та пароль. Абонент несе відповідальність за всі дії вчинені в сервісі з його облікового запису (з використанням його номера телефону і пароля). У зв'язку з цим Абонент зобов'язаний здійснювати вихід зі свого облікового запису (завершувати кожну сесію по кнопці "Вихід") перед закриттям мобільного додатки.

Абонент зобов'язаний негайно повідомити Виконавця про будь-які випадки доступу на Сервіс третіми особами під обліковим записом Абонента. Абонент не має права передавати, знижувати ціну, продавати, передавати в користування і т.п. обліковий запис на сервісі третім особам без згоди Виконавця.

5.10. Абонент зобов'язаний періодично оновлювати Персональні дані, які він представив при реєстрації, щоб забезпечити точність, актуальність і повноту таких даних.

5.11. Виконавець має право в будь-який момент звернутися до Абонента для підтвердження даних, зазначених при реєстрації, і запросив в зв'язку з цим підтверджують документи (зокрема, документи, що підтверджують особу). Ненадання таких документів може бути прирівняне до надання недостовірної інформації.

5.12 У разі надання недостовірної інформації Виконавець може відмовити Абоненту в розгляді питань, заяв і претензій будь-якого характеру, в тому числі відмовити в наданні будь-яких відшкодувань. Аналогічні наслідки виникають у разі, якщо дані Абонента, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють однозначно ідентифікувати Абонента.

5.13. Абонент несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені з використанням його облікового запису, а також за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне використання.

5.14. Абонент зобов'язаний використовувати отриману в сервісі інформацію виключно в законних і особистих некомерційних цілях, що не суперечать моральним принципам і загальновизнаним  цінностям.

5.15. При виборі контенту Абонент керується власним волевиявленням.

5.16. Вибираючи конкретний контент, Ви тим самим підтверджуєте, що приймаєте на себе всю відповідальність за його перегляд.

5.17. Абоненти, які не досягли 18 років, не можуть отримати доступ до Сервісу.

5.18. Абонент, який досяг 18 років, гарантує, що ні за яких обставин не наддасть малолітнім і неповнолітнім особам доступ до Сервісу і контенту

5.19. Абонент зобов'язується не робити спроби щодо відключення або іншому втручанню в будь технічні засоби захисту Сервісу або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на ньому, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якої інформації або об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на сервісі.

5.20. Абонент зобов'язується не робити спроби змінювати або модифікувати будь-яку частину Сервісу, а також не використовувати Сервіс, об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на ньому, в комерційних цілях.

5.21. Абоненти несуть відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням коментарів на сервісі, а також у зв'язку з розміщенням інформації на персональних сторінках Сервісу в Відповідно до чинного законодавства України.

5.22. Абоненту при використанні Сервісу забороняється публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;

вчинення злочинних дій,

комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

використання, а також порушує інші права та інтереси фізичних і юридичних осіб або

вимоги законодавства України.

5.23. Абонент зобов'язаний виконувати інші обов'язки, встановлені цією Угодою.

5.24. Абонент підтверджує, що повністю усвідомлює, розуміє умови цієї Угоди та приймає їх, а також розуміє і погоджується, що Послуги доступні і знаходяться тільки на території Україна, і тільки для IP адрес, які закріплені за українськими інтернет-провайдерами, а також, що будь-який контент може бути видалений з Сервісу без повідомлення Абонента

5.25.Виконавець має право заблокувати Абоненту доступ до Сервісу та / або облікового запису і / або Послуг (в тому числі сплаченими) в разі порушення Абонентом умов цієї Угоди або в разі, якщо Виконавець вважатиме дії Абонента шахрайськими, шкідливими, спрямованими на порушення роботи або функціональних можливостей Сервісу, підрив репутації Сервісу або бренду, дос- атаки і т.п. Грошові кошти, сплачені Абонентом за користування Сервісом, в даному випадку повернення Виконавцем не підлягають.

6. Правила здійснення платного доступу до контенту в сервісі

6.1. В рамках Сервісу, Абонентам, які створили обліковий запис (зареєстрованим і авторизованим) в Сервісі, надається можливість доступу до контенту, який відзначений відповідним чином, Зокрема, зазначенням ціни послуги доступу до контенту  і / або згадками про те, що доступ до контенту є платним. Вільний доступ до контенту може бути встановлений таким чином:

6.1.1. Послуга "free charge" означає надання зареєстрованому Абоненту доступу до контенту за допомогою Сервісу на певний період часу відповідно до правил зазначеними в цій Угоді.  Послуга надається з моменту її попередньої оплати Абонентом (списання коштів з абонентського рахунку Абонента) та відображення факту оплати Послуги в електронній системі обліку платежів Виконавця, якщо інше прямо не передбачено умовами надання Послуги.

6.1.2. Послуга "доступ за передплатою" означає надання зареєстрованому Абоненту доступу до контенту протягом зазначеного періоду відповідно до правил, обмеженнями і технічними вимогами, зазначеними в цій Угоді. послуга надається з моменту її оплати Абонентом (списання коштів з абонентського рахунку Абонента) та відображення факту оплати послуги в електронній системі обліку платежів Виконавця, якщо інше прямо не передбачено в умовах надання Послуги.

Виконавець може змінювати умови платного доступу Абонента до контенту на свій розсуд. абонент може ознайомитися з діючими умовами платного доступу до контенту в інтерфейсі Сервісу.

6.2.Абонент може скористатися активацією користувача тільки один раз. напрямок повторного запиту на отримання такої активації з використанням того ж номера мобільного телефону не відповідає умовами цієї Угоди і не буде вважатися підставою для надання замовленої послуги. Відповідна послуга не буде надана, проте вартість активації якщо така встановлена може бути списана з абонентського рахунку Абонента. Абонент розуміє, що він самостійно несе відповідальність за свої можливі витрати, викликані напрямком такого повторного запиту. При цьому вартість активації підписки по відповідним запитом в повному обсязі буде спрямована на покриття витрат Виконавця на обробку такого запиту і не підлягатиме поверненню Абоненту.

Зазначене правило застосовується також до всіх фактів повторного направлення запиту Абонентом понад встановленої кількості дозволених запитів.

6.3. Вартість всіх платних Послуг доводиться до відома Абонентів шляхом розміщення відповідної інформації в сервісі. До замовлення Послуги рекомендуємо Абонентам уважно ознайомитися з її ціною, порядком оплати та умовами надання Послуги.

6.4. Для придбання Послуг зареєстрований Абонент Сервісу повинен авторизуватися (зробити авторизацію), вибрати відповідну Послугу і підтвердити оплату згідно подальших інструкцій, представленим в сервісі.

Під авторизацією в цій Угоді розуміється активація облікового запису Абонента шляхом введення номера телефону і пароля в спеціальну форму інтерфейсу Сервісу, наданого Абоненту при реєстрації Абонента в межах Сервісу.

Умови надання Послуги вказані на зазначених вище Веб-сайтах

6.5. Ціна Послуг і їх зміст (в тому числі кількість контенту, доступного в рамках послуги Перегляд за передплатою) може бути в односторонньому порядку змінено без спеціального повідомлення про це Абонента.

6.6. Абоненти, які не досягли 18 років, не має права використовувати платні послуги Сервісу.

6.7. При замовленні і отриманні платного доступу до контенту Абонент має права, передбачені законодавством про захист прав споживачів.

6.8. Після отримання доступу до платного контенту Абонент самостійно визначає обсяг споживаної Послуги в рамках терміну, обсягу та інших умов надання відповідної Послуги. Якщо з якої-небудь причини (крім як з вини Виконавця) Абонент не скористається наданим йому доступом до контенту, відповідна Послуга вважається наданою належним чином.

6.9. Якщо Послуги були оплачені зареєстрованим Абонентом, але не надані з вини Виконавця на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з дати їх оплати, Виконавець на підставі письмової заяви зареєстрованого Абонента, надає Абоненту рівноцінну Послугу. відповідну заяву разом з документами, що підтверджують факти і вимоги, зазначені Абонентом, має бути направлено поштою на адресу Виконавця.

6.10. Для розгляду заяви або претензії Абонента фінансового характеру, які повинні бути оформлені в письмовому вигляді, Виконавець проводить ідентифікацію Абонента. При цьому Виконавець може запросити документи, що підтверджують всі факти, викладені в заяві або претензії (перелік таких документів визначається на розсуд Виконавця).

При невиконанні цієї Угоди і вимог Виконавця, останній має право відмовити Абоненту в повернення грошових коштів, виплати будь-яких компенсацій, або наданні рівноцінної Послуги.

7. Особливості здійснення доступу до контенту

Абонент може ознайомитися в інтерфейсі Сервісу з контентом, а також тарифами Виконавця на доступ до контенту.

7.1. У разі якщо доступ до перегляду контенту вимагає наявності спеціальних умов, такі умови будуть включені в цю угоду. Також відповідні умови можуть бути доведені до відома Абонента шляхом розміщення відповідних інформаційних повідомлень в інтерфейсі Сервісу, або іншим прийнятним способом.

7.6. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення перешкод, які ускладнюють прийом контенту в певному місці, де розміщено обладнання Абонента; при поломці такого обладнання; при проведенні ремонтних або профілактичних робіт.

7.7. Виконавець не несе відповідальність в разі, якщо недоступність контенту або низька якість доступу до Сервісу є результатом порушення Абонентом правил експлуатації обладнання та / або збоїв в роботі каналів зв'язку, нестабільної електропередачі, в інших аварійних і непередбачуваних ситуаціях.

8. Технічні вимоги для користування Сервісом

8.1. Для користування Послугами Сервісу Абоненту потрібна реєстрація і авторизація в сервісі,

спеціалізовані технічні засоби доступу в глобальну мережу Інтернет, що забезпечують доступ до

Сервісу і взаємодія з веб-інтерфейсами (далі - " Технічні Засоби Доступу "). Під Технічними Засобами Доступу розуміється смартфон зі встановленою на ньому операційною системою IOS або Android та з встановленим мобільним додатком для взаємодії з хмарним сервісом, підключеним до мережі Інтернет.

8.2. Послуги Сервісу розраховані на взаємодію тільки з Додатком.

8.3. Для якісної роботи Сервісу обладнання/смартфон Абонента повинен відповідати наступним вимогам:

а) Наявність операційної системи IOS або Android, включаючи компоненти для нього, необхідні для захисту контенту від несанкціонованого використання. Періодичне оновлення вищевказаного програмного забезпечення, включаючи його компоненти, до останньої версії, є обов'язком Абонента.

8.4. Для якісної роботи Сервісу Технічні Засоби Доступу повинні відповідати наступним

вимогам:

а) Технічні Засоби Доступу повинні бути підключені до мережі Інтернет за допомогою любої з технологій: GPRS/3G/4G/WiFi.

б) Бути в справному стані

8.5. Всі одиниці контенту, доступ до яких надається в рамках Сервісу, захищені технічними засобами захисту, які контролюють доступ до них, а також запобігають або припиняють здійснення дій, заборонених правовласниками.

8.6. З огляду на умови ліцензійних угод з правовласниками, можу бути встановлені обмеження на доступ до контенту з деяких видів абонентського обладнання.

8.7. Виконавець може встановлювати перелік рекомендованого абонентського обладнання, при використанні якого гарантується доступ до Сервісу. У разі використання інших пристроїв доступ до Сервісу і якість доступу немає гарантуються.

9. Відповідальність. обмеження відповідальності

9.1. Доступ до Сервісу надається "В ТОМ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ", і Виконавець  не дають ніякої гарантії або запевнень щодо нього.

9.2. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені в сервісі (включаючи контент), можуть бути видалені або переміщені (без попередження) в будь-який момент і з будь-якої причини.

9.3. Абонент розуміє і погоджується, що Виконавець  не несуть перед ним відповідальності за будь-розміщений на сервісі контент, включаючи, але не обмежуючись, наступним: тексти і коментарі, зображення, а також будь-яку іншу інформацію.

9.4. Виконавець не несуть відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, затримку в обробці або передачі даних, збої ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені в сервісі. Виконавець не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Виконавець не відповідає за відповідність Сервісу цілком або його частин (Функціональних можливостей) очікуванням Абонентів, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Абонента до Сервісу та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сервісі, збереження логіна і пароля Абонента, що забезпечують доступ до окремих функціональним можливостям Сервісу, а також збитки, що виникли у Абонентів з причин, пов'язаних з технічними збої апаратного або програмного забезпечення.

9.5. Виконавець зобов'язується не використовувати дані Абонента, отримані при реєстрації, в будь-яких корисливих цілях і гарантує нерозголошення цих даних. Не вважається порушенням цього умови розкриття Виконавцем інформації про Абонента співробітникам і постачальникам / підрядникам Виконавця в обсязі, необхідному для якісного надання послуг за цією Угодою, а також на вимогу державних контролюючих, правоохоронних та судових органів, у випадках, коли розкриття такої інформації є обов'язком Виконавця в силу вимог законодавства України.

9.6. Абонент повністю відповідальний за збереження свого логіна і пароля і обладнання, в тому числі використання обладнання третіми особами, а також за збитки, які можуть виникнути унаслідок їх втрати або несанкціонованого використання його облікового запису або інших способів авторизації. Абоненту рекомендується регулярно змінювати свій пароль. Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами логіна і пароля облікового запису Абонента. Усі дії, вчинені особою, авторизованих з логіном і паролем Абонента або авторизовані RFID/NFC карткою, розглядаються як дії Абонента. Абонент несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з його облікової записом.

9.7. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки обладнанню або програмному забезпеченню Абонента або іншої особи, викликаний або пов'язаний з використанням Сервісу.

9.8. Ні в якому разі Виконавець не несе відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами за будь-якої прямої, непрямий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду, збитки честі, гідності або ділової репутації, які виникли в зв'язку з наданням доступу до Сервісу, використанням Сервісу . В будь-якому випадку Сторони погоджуються, що сума збитків Виконавцем перед Абонентом за будь-які порушення, пов'язані з використанням Сервісу або цією Угодою, обмежена Сторонами сумою оплати, отриманої Виконавцем від Абонента в зв'язку з використанням Сервісу в відповідний період (за відповідну послугу).

9.9. Виконавець не несуть відповідальності перед Абонентом або будь-якими третіми особами:

якість рекламованих в ній товарів / робіт / послуг;

9.10.Виконавець не несе відповідальності за порушення Абонентом справжнього Угоди і залишають за собою право на свій розсуд, а також при отриманні інформації від будь-яких третіх осіб про порушення Абонентом цієї Угоди або прав і інтересів третіх осіб, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Абонентом інформацію, а також призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Абонента до всіх або до будь-якого з розділів Сервісу в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Абоненту такою дією.

9.11. У разі пред'явлення третіми особами претензій до Виконавця, пов'язаних з наданням доступу до Сервісу Абоненту, в разі провини Абонента, Абонент зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати вказані претензії з третіми особами, захистивши Виконавця від можливих розглядів, збитків і компенсацій.

9.12.Сервіс може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Абонент визнає і погоджується з тим, що Виконавець не контролюють і не несуть ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх зміст, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів. Будь-які переходи по посиланнях, які здійснюються Абонентом, останній виробляє на свій страх і ризик.

10. Інші положення

10.1. Ця Угода та відносини між Виконавцем та Замовником регулюються і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

10.2. Сторони Угоди зобов'язуються підкорятися виключній юрисдикції судів України при виникненні спірних питань юридичного характеру, пов'язаних з цією Угодою або Сервісом.

10.3. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цієї Угоди є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або використання всіх інших умов Угоди.

10.4. Ця Угода укладається на невизначений термін і поширює свою дію на Абонентів, які здійснюють доступ до Сервісу та його використання, в дату початку такого доступу та використання.

10.5. Ця Угода є публічний договір. Згодою Абонента з умовами цієї Угоди вважається установка Додатка на обладнання Абонента та фактичне користування Сервісом, його функціональними можливостями, Послугами та об'єктами інтелектуальної власності, розміщеними на ньому, або факт реєстрації Абонента в межах Сервісу – в випадку, якщо Абонент здійснив таку реєстрацію.

Дата публікації: 01 вересня 2017 р